Voorraad

Voorraad zijn alle producten die je hebt gekocht, maar nog niet verkocht of gebruikt. In grote bedrijven kan de voorraad een grote waarde hebben en moet het dus regelmatig geteld worden. Voor kleine bedrijven wordt er meestal vanuit gegaan dat de grootte verwaarloosbare is. En dat is vaak ook zo. Alle verbruiksartikelen en verkoopproducten die je als klein bedrijf (zzp’er) koopt worden direct als uitgave geboekt. Laat dat maar aan de boekhouder over.

Als je nou toch heel veel producten gaat verkopen, kan je boekhouder gaan vragen om toch een voorraad bij te gaan houden. Je moet dan hem dan gaan beheren.

« Back to Glossary Index

Leave a Reply