Ingehuurd worden bij een andere salon of praktijk

geld 17 dec. 2022

Het komt vrij veel voor. Een salon of praktijk heeft extra mensen nodig. Of misschien wil de salon of praktijk haar aanbod verbreden: Een schoonheidssalon zoekt bijvoorbeeld een pedicure voor enkele dagen per week en jij bent precies beschikbaar en het klikt.

De kernvraag: Hoe regel je dat goed met elkaar?

Je hebt grofweg drie opties als het gaat om iemand inhuren / ingehuurd worden.

Hieronder beschrijven we die drie opties alsof jij degene bent die ingehuurd gaat worden. Het kan ook andersom: Misschien ben jij de salon die op zoek is naar iemand voor een paar dagdelen. Dan lees je het natuurlijk vanuit jouw eigen perspectief.

A. Per uur ingehuurd worden

Even voor het voorbeeld noem ik die andere praktijk "Praktijk ABC".

Optie A is dat Praktijk ABC jou inhuurt in als zzp'er.

Wat betekent dat voor jou en je klanten:

  • De klanten rekenen bij Praktijk ABC af en krijgen van Praktijk ABC hun factuur/nota. De klanten boeken bij Praktijk ABC.
  • Jij factureert aan het eind van de maand Praktijk ABC voor de gewerkte uren.

Wat je dan gewoonlijk met elkaar afspreekt is een vast uurtarief voor de door jou gewerkte uren. Wat je precies in die uren doet kan verschillen. Spreek vantevoren goed af voor welke werkzaamheden je beschikbaar bent. Neem je ook de telefoon aan? Ben je inzetbaar voor andere klusjes? Schoonmaken? Als je daar een hele dag werkt, zul je vast ook andere werkzaamheden gevraagd worden te doen. Zolang je goed afspreekt dat elk gewerkt uur gefactureerd kan worden, komt niemand voor verrassingen te staan.

Wat je dan uiteraard bij moet houden is een urenbriefje. Daarop houd je de datums bij en het aantal gewerkte uren per dag. Aan het eind van de maand stel je een zakelijke factuur op. Het urenbriefje vul je dan in op de factuur, of je voegt het als bijlage bij.

B. Het commissiemodel

Optie B is dat Praktijk ABC een percentage van jouw inkomsten krijgt. Ofwel, commissie. In ruil daarvoor stelt de praktijk hun behandelruimte aan jou ter beschikking.

Wat betekent dat voor jou en je klanten:

  • De klanten rekenen dan wel direct bij jou af. De klanten boeken namelijk bij jou.
  • Praktijk ABC stuurt jou aan het eind van de maand een factuur voor de "commissie" zoals dat heet.

Deze optie is ingewikkelder, want dan moet je Praktijk ABC inzage geven in je inkomsten. Dit is voor beide partijen niet echt overzichtelijk, maar als de vertrouwensband goed is kan het prima.

Je spreekt vantevoren een vast percentage af. Spreek vantevoren duidelijk af dat je niet beschikbaar bent voor andere werkzaamheden. Jij staat daar namelijk voor je eigen zaak en betaalt Praktijk ABC in feite voor de ruimte. Je bent dus geen werknemer. (Anders kom je misschien tot vervelende misverstanden.)

Wat de ruimte betreft: Krijg je de ruimte een hele dag in gebruik? Of maakt Praktijk ABC ook nog gebruik van die ruimte? Hoe ga je dit onderling coordineren? Van belang is dat je zeker weet dat de ruimte beschikbaar is op het geboekte moment, want de klanten hebben bij jou een afspraak.

C. Ruimte huren

Optie C is dat jij een ruimte huurt bij Praktijk ABC.

Wat betekent dat voor jou en je klanten:

  • De klanten rekenen dan direct bij jou af. Ze boeken ook in dit geval direct bij jou.
  • Praktijk ABC factureert jou voor het aantal uren dat je de ruimte gehuurd hebt.

Wat je met elkaar afspreekt is een uurtarief voor het huren van de ruimte. Ook moet je even afspreken wat er gebeurt als jij om 10 uur een klant hebt, dan 2 uur niks, en dan weer een klant. Betaal je dan voor dat gat? Van belang is dat aan het begin van elke werkdag jullie allebei precies weten hoeveel uur de ruimte bezet en vrij zal zijn. Op die manier kunnen er klanten zo ingepland worden dat de ruimte niet leeg staat, en zo heb je ook duidelijkheid als je aan het eind van de maand een factuur krijgt voor de huur van de ruimte.

Ook hier ben je weer geen werknemer. Natuurlijk moet je de ruimte schoon achterlaten als je vertrekt. Spreek het goed af om misverstanden te voorkomen.

Ook even nadenken over andere voorzieningen: Neem je je eigen handdoeken etc mee? Als Praktijk ABC hiervoor zorgt, moet het uurtarief voor het huren van de ruimte ruim genoeg zijn om deze kosten voor hen te dekken. Spreek het in elk geval goed af.

Tags